Θέματα ειδικών μαθημάτων πανελλαδικών εξετάσεων παλαιοτέρων ετών

Σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα των ειδικών μαθημάτων: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά,
4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση,
πανελλαδικών εξετάσεων για τα σχολικά έτη 2016 έως και 2021 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Υ.ΠΑΙ.Θ.
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών μαθημάτων για το
σχολικό έτος 2021-22 μπορούν να τα αναζητήσουν επιλέγοντας Εκπαίδευση – Εξετάσεις – Γενικό Λύκειο –
Αναζήτηση Θεμάτων Πανελλαδικών ( https://apps1.minedu.gov.gr/efarmoges/themata.php ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε