ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ

Το ΠΥΣΔΕ ενημερώνει τους εκπ/κούς ΕΑΕ ότι περατώθηκε η διαδικασία των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά και αναμένεται η έκδοση της διοικητικής πράξης (απόφαση τοποθέτησης). Μετά την έκδοση αυτής της απόφασης οι εκπ/κοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους στις 30-06-2022.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση