29-04-22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του  Δ΄ Περιφερειακού  Συμβουλίου  Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο κεντρικό κτήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ( Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ )

Επισημαίνεται ότι το προαναφερόμενο Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για τις θέσεις διευθυντών Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Αναφορικά με το πρόγραμμα πρόσκλησης υποψηφίων για συνέντευξη αρμοδιότητας των Α΄, Β΄ και Γ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι θα αναρτηθεί την επόμενη εβδομάδα με ημερομηνία έναρξης των συνεντεύξεων από Δευτέρα  9 Μαΐου 2022.

Ο Πίνακας σε μορφή xls 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση