Προγραμματισμός εξετάσεων των Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2021-22

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 40398/ΓΔ4/8-4-2022 Υ.Α. (Β΄ 1716), η
ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022,
ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών
αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση