Προκήρυξη του ΑΣΕΠ κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο).
FEK-2022-Tefxos A.S.E.P.-00075

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε