Το Βιογραφικό του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

? Επώνυμο: Κυριαζής
? Όνομα: Αθανάσιος
? Τόπος Γέννησης: Λαμία
? Επαγγελματική κατάσταση: Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
? Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά
? Διεύθυνση Eργασίας: Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
B. ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Βασικές
? Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά «ΑΡΙΣΤΑ», Πανεπιστήμιο Αθηνών 1981.
? Πτυχίο Μαθηματικών «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», Πανεπιστήμιο Αθηνών 1975.
? Απολυτήριο Εξαταξίου Γυμνασίου, Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή, Αθήνα 1970.
2. Επιστημονικές Συνεργασίες ? Επιμορφώσεις
2.1 Επιστημονικές Συνεργασίες
Επισκέπτης-Ερευνητής σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα μετά από πρόσκληση, υποτροφίες ή στο πλαίσιο ανταλλαγών (ενδεικτικές αναφορές) :
? Η.Π.Α.( State University of New York at Buffalo, University of Maryland κ.ά.)
? Μ. Βρετανίας (Institute of Education, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Queen Elizabeth College)
? Ιταλίας (International Center for Theoretical Physics, Τεργέστη)
? Τουρκίας (Middle East Technical University of Ankara, Άγκυρα)
? Τσεχίας Σλοβακίας ( Institute of Mathematics, Πράγα) κ.ά.
2.2 Επιμορφώσεις-Δεξιότητες
Επιμορφώσεις σε σεμινάρια σύντομης και μακράς διάρκειας στα εξής αντικείμενα (ενδεικτικές αναφορές) :
? Οικονομικά και Κοινωνικά Θέματα Εκπαίδευσης
? Επιχειρησιακός Προγραμματισμός
? Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
? Εκπαιδευτικά Συστήματα
? Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση
? Δομές και δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ. ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ? ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
1. Ακαδημαϊκοί
? Θεωρητικά Μαθηματικά (Ανάλυση-Γεωμετρία)
? Ολική Διαφορική Γεωμετρία (Global Differential Geomerty)
? Εκπαιδευτική Τεχνολογία
? Διδακτική πράξη στο χώρο των Νέων Τεχνολογιών
? Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Ασφαλιστικά Μαθηματικά
2. Άλλοι τομείς επιστημονικών ενδιαφερόντων
? Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
? Αγορά εργασίας και εκπαιδευτική διαδικασία
? Ανάπτυξη και οργάνωση δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης
? Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό χώρο
o Οργάνωση, Ανάπτυξη Στρατηγικών, Νομοθεσία, Αξιολόγηση Α.Ε.Ι. κ.ά.
Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ? ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. Παρούσα θέση
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
2. Άλλες Δραστηριότητες
? Ειδικός Γραμματέας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (2004-2008)
? Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης (2008-2009)
? Συντονιστής Πολιτικής Επιμόρφωσης και Ομάδων Μελετών του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (2010 – ).
? Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ (2010 – ).
? Μέλος της Επιτροπής για τη σύνδεση Εκπαίδευσης και Παραγωγής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (1998-2004)
? Επιστημονικός Σύμβουλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (1999-2001).
? Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (1992-1993).
? Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Σχολής(1990-1994).
? Εξωτερικός Συνεργάτης – Σύμβουλος Επιχειρήσεων και διαφόρων φορέων σε θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιχειρησιακών Σχεδίων και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (1993-2004).
E. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Ενεργός συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό διεθνών και ελληνικών συνεδρίων-σεμιναρίων με διαλέξεις-ανακοινώσεις στους εξής τομείς
1.Aκαδημαϊκήςφύσης
? Μαθηματικά
? Διδακτική-Νέες Τεχνολογίες: Θέματα Διδακτικής Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση
? Θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης . Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
2. Αλλοι τομείς επιστημονικών ενδιαφερόντων (που αφορούν κυρίως το διάστημα 2004-2009, ενδεικτικές αναφορές) :
? Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια ? Συμπόσια που αφορούν θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης , Απόδημου Ελληνισμού, Ορθόδοξης Εκκλησίας, Διαθρησκευτικού διαλόγου κλπ.
? Εισηγήσεις σε Σεμινάρια ? Συνέδρια σχετικά με τη διαδικασία της Bologna (?Bologna Seminar? και της ομάδας εργασίας ?Bologna Follow Up Group?).
? Ενεργός συμμετοχή (ως εθνικός εκπρόσωπος) σε Διεθνείς Συναντήσεις για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (E.E.,ΟΟΣΑ, UNESCO, στο δίκτυο «European Network for Quality Assurance»,. κλπ.).
? Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Επιμορφωτικών Προγραμμάτων σε τομείς συναφών επιστημονικών ενδιαφερόντων ως διοργανωτής, ή ως ομιλητής ή/και μέλος της οργανωτικής ή/και επιστημονικής επιτροπής.
? Μέλος : ομάδας εργασίας για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, της Ολομελείας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής (και της αντίστοιχης Τεχνολογικής ) Εκπαίδευσης, ομάδας εργασίας σχεδιασμού του Εθνικού Πλαισίου Τίτλων Σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση κλπ.
? Συμμετοχή : σε Συμβούλια Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις συναντήσεις Γενικών Διευθυντών Ανώτατης Εκπαίδευσης (ως εθνικός εκπρόσωπος), σε συναντήσεις με Υπουργούς Παιδείας και αρμόδιους φορείς ?εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίνας, Η.Π.Α., Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Αγγλίας, Βουλγαρίας, Κύπρου, Τυνησίας κλπ , σε επίσημες επισκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργών κλπ στις συνόδους Πρυτάνεων και Προέδρων Τ.Ε.Ι.
? Εκπροσώπηση του Υπουργείου Παιδείας σε διάφορες εκδηλώσεις, τελετές, αναγορεύσεις, εκθέσεις, συμβούλια, συνεδριάσεις κλπ.
ΣΤ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
? Αγγλικά (Άριστα)
? Γαλλικά (Πολύ καλά)
Ζ. ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
? Εχουν δημοσιευθεί τρεις μονογραφίες, επτά Πανεπιστημιακά Συγγράμματα και άνω των εξήντα επιστημονικών δημοσιεύσεων και εργασιών, επι των επιστημονικών ενδιαφερόντων, σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
? Διδασκαλία σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Επίπεδο και σε Επιμορφωτικά Προγράμματα στα αντικείμενα των επιστημονικών ενδιαφερόντων.
? Μέλος Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών και Εκλεκτορικών Σωμάτων για εκλογές και μονιμοποιήσεις μελών Δ.Ε.Π. σε ελληνικά πανεπιστήμια.
? Κύριος επιβλέπων και μέλος επιτροπών (τριμελών συμβουλευτικών και επταμελών εξεταστικών) σε εκπονήσεις Διδακτορικών Διατριβών.
? Κύριος επιβλέπων και μέλος εξεταστικών επιτροπών σε διπλωματικές εργασίες προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (Master).
Η. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συμμετοχή ή Υπευθυνότητα (Project Leader) σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Eνδεικτικές αναφορές:
? Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
o Συμμετοχή σε Προγράμματα SOCRATES και LEONARDO DA VINCI.
o Υπεύθυνος σε έργα της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Employment2-Youth start και της Κοινοτικής πρωτοβουλίας ADAPT 2
? Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς .
? Συμμετοχή σε προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ
? Υπεύθυνος Προγράμματος ΠΕΝΕΔ της Γ.Γ.Ε.Τ. για θέματα Μαθηματικής Έρευνας
? Συντονιστής έργων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την επαγγελματική κατάρτιση και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες κλπ.
Θ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
? Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
? American Mathematical Society.
? Κριτής – Referee σε αρκετά περιοδικά.

akyriaz@unipi.gr
athankyriazis@yahoo.gr

πηγή
Επιμέλεια παρουσίασης:
Καλοδήμος Δ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε