Υποβολή εργασιών σε επερχόμενα συνέδρια από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και την ΕΤΠΕ

Το 13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» και το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» της ΕΤΠΕ διοργανώνονται από το Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2023.

Νέα ημερομηνία υποβολής εργασιών5 Ιουνίου 2023.

Δυνατότητες δημοσίευσης:

  • Ανοικτά Πρακτικά στο Διαδίκτυο: τα Πρακτικά θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο:
    • στον ιστότοπο του Συνεδρίου και
    • στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),
    • θα λάβουν ISBN
  • Springer Τόμος: Οι συγγραφείς διακεκριμένων άρθρων που θα υποβληθούν στα Αγγλικά (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) θα κληθούν να υποβάλουν προς κρίση μια ενημερωμένη και εκτεταμένη εκδοχή της εργασίας τους ώστε να συμπεριληφθεί (μετά από νέα κρίση) σε τόμο της σειράς: “Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Issues” των διεθνών εκδόσεων Springer.
  • Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα λάβουν πρόσκληση για υποβολή προς κρίση σε ειδικά τεύχη-αφιερώματα των έγκριτων επιστημονικών περιοδικών:

Υποβολή εργασιών στο 13ο Πανελληνίο/Διεθνές Συνέδριοhttp://etpe23.cs.ihu.gr/ictsubmit/

Υποβολή εργασιών στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο: http://etpe23.cs.ihu.gr/didinfosubmit/

Διαδικτυακός Τόπος Συνεδρίωνhttp://etpe23.cs.ihu.gr/

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε