ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Πρόσκληση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα της ΔΔΕ Φθιώτιδας (άρθρο 10 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) να υποβάλουν αίτηση έως και την Τετάρτη 28-06-2023   και ώρα 13:00 στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε