Εξετάσεις Β’ περιόδου 2023 για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ.  90091/Α5/10/8/2023 Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου 2023 για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

 Προκειμένου να προβείτε στην έγκαιρη και ορθή οργάνωση της διαδικασίας των κατά τόπους Εξετάσεων, σας αποστέλλουμε τα εξής:

  • Την με αρ. πρωτ. 90091/Α5/10-8-2023 Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου  2023Β.
  • Πίνακα με τις περιοχές όπου θα ορισθούν Εξεταστικά Κέντρα ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.
  • Δελτίο Τύπου
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,  περιόδου 2023Β.
  • Προδιαγραφές εξετάσεων ΚΠΓ  περιόδου 2023Β (pdf).
  • Την με αρ. 27299/Α5/09-03-2021  Υ.Α. (Β’ 928).
  • Την με αρ. 128821/Α5/25-09-2020 Υ.Α.(Β΄ 4265).
  • Την με αρ. 73190/Α5/16-05-2019 Υ.Α. (Β’ 1702).
  • Την με αρ. 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1612).
  • Την με αρ. 40426/Α5/8-04-2022 Κ.Υ.Α. (Β’ 1719).

Παρακαλείστε όπως γνωστοποιήσετε την Προκήρυξη και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο κοινό.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Τμήμα Γ’ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών

Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (3).signed

ΕΞΕ – 40428 – 2022 – ΕΙΣΗΓΗΣΗ -ΥΑ ΤΡΟΠΟΠ 48456 20 ΥΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ…ΚΠΠ

ΚΠΓ Προκήρυξη 2023Β 60Σ346ΝΚΠΔ-ΖΤ9 διάυγεια

ΚΠΓ ΦΕΚ 27299_Α5_8-3-2021 (Β΄ 928)

ΚΠΓ ΦΕΚ 44936 ΚΥΑ 2021 (1612Β)

ΚΠΓ ΦΕΚ 73190_2019

ΚΠΓ ΦΕΚ 128821 Β’4269 αρ. 11

Πίνακας περιοχών εξέτασης

Προδιαγραφές_Β_Περιόδου

Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_2023B -2-

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε