ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ της ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ανακοινοποίηση )

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) της ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεύθυνη Δήλωση_Υπόδειγμα υπο

ΑίτησηΥποδιευθυντών_Υ.π.Τομέων_Ε.Κ.

 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε