Δελτίο Τύπου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τα απαραίτητα δικαιολογητικά)

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λαμία 27/8/2013
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση ένταξης στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για έλεγχο και καταχώρηση την αίτησή τους στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κύπρου 85, 4ος όροφος) από Τετάρτη 28-08-2013 μέχρι και Τρίτη 03-08-2013 από ώρα 08:30 έως και 13:30.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) που αναγράφει η εγκύκλιος διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση της αίτησής τους.
Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφει η εγκύκλιος υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: http://dide.fth.sch.gr.
Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε