03-01-24 Πίνακες  Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την προεπιλογή για την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι και Β) αποκλειομένων, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων

ipourgeio 400px

03-01-24 Πίνακες  Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την προεπιλογή για την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι και Β) αποκλειομένων, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων (Αρ. Προκήρυξης 132226/Η2/16-11-2023)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘ. ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ι)

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ_Ι ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση