Δράση Συγκέντρωσης και Προβολής Εκπαιδευτικού Υλικού από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το έγγραφο

Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας απευθύνει πρόσκληση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά), προκειμένου να καταθέσουν πρωτότυπο υλικό από εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές, υλικό προβολής έργων (project) τύπου STEM και STEAM, καθώς υλικό από οποιαδήποτε
άλλη καινοτόμα δράση που υλοποιούνται ή έχουν ήδη υλοποιηθεί από αυτά, ώστε να συγκεντρωθούν και να διαμοιραστούν, μέσω της δικτυακής πύλης https://edugate.minedu.gov.gr/ στην κατηγορία Καινοτομίες.
Το υλικό που αναφέρεται σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές θα περιλαμβάνει κείμενα μαθητών έκτασης έως τριακόσιες (300) λέξεις, φωτογραφίες (μέχρι πέντε εικόνες ανά επίσκεψη), βίντεο (μέχρι δύο βίντεο ανά επίσκεψη σε μορφή συνδέσμου που θα έχει αναρτηθεί σε εξωτερικό κανάλι) και καλλιτεχνικές εργασίες (σε μορφή εικόνας ή βίντεο, μέχρι δύο ανά επίσκεψη). Επισημαίνεται ότι το εν λόγω υλικό θα αναρτάται στον ιστότοπο: https://edu-gate.minedu.gov.gr/ στην κατηγορία Καινοτομίες/Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε