ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 250424

Το ΠΥΣΔΕ ενημερώνει τους εκπ/κούς αρμοδιότητάς του ότι, μετά την έκδοση των διοικητικών αποφάσεων, όσοι τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης την Παρασκευή 28-06-2024.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε οργανική θέση παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Φθιώτιδας την Παρασκευή 28-06-2024.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε