Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024

H απόφαση με ΑΔΑ: Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024
Πατήστε πάνω στο παρακάτω link

Αποφασίζουμε
ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2023−2024:
α. των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη.
β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων -Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,29-03-2024
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε