Παραλαβή πιστοποιητικών των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

ddefth
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λαμία, 24-07-2014
Σας ανακοινώνουμε ότι έχουν αποσταλεί στη Δ/νσή μας τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2013 όλων των γλωσσών και επιπέδων. Τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει. Η επίδοση γίνεται στον 5ο όροφο της Δ/νσης.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε