Μετατάξεις κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41 και ΠΕ19?20. Οι σχολικες μονάδες (Το ΦΕΚ)

Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, … Περισσότερα…

Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά ,Καλλιτεχνικά Σχολεία & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

@Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών … Περισσότερα…

Εγκύκλιος παραιτήσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ? Λύση Υπαλληλικής Σχέσης (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.Φ.361.96/7911/Δ1/11-6-2013 εγκύκλιο των Τμημάτων Β? των Διευθύνσεων Προσωπικού ΠΕ&ΔΕ της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας … Περισσότερα…

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών

«Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. που υπηρετούν ως μόνιμοι και με … Περισσότερα…

Σημαντικές νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη: Ολοκληρωμένη διεκπεραίωση χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσου Βολουδάκη, … Περισσότερα…