Εγκύκλιος παραιτήσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ? Λύση Υπαλληλικής Σχέσης (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.Φ.361.96/7911/Δ1/11-6-2013 εγκύκλιο των Τμημάτων Β? των Διευθύνσεων Προσωπικού ΠΕ&ΔΕ της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας … Περισσότερα…

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών

«Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. που υπηρετούν ως μόνιμοι και με … Περισσότερα…

Σημαντικές νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη: Ολοκληρωμένη διεκπεραίωση χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσου Βολουδάκη, … Περισσότερα…

Το ΦΕΚ που καθορίζει την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο νόμο 4152/2013 στην ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ , στη σελίδα 1608, αναφέρεται: … Περισσότερα…

30-04-13 Παράταση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3848/2012 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 49104/Δ1/10-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕ5Ω9-ΔΥΦ) (ΦΕΚ 1017 τ. Β΄/24-4-2013) Υπουργική … Περισσότερα…

Σχόλια βουλευτών για την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης

Τη δυσφορία της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι προσλήψεις … Περισσότερα…