Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ) λειτουργεί τα τελευταία πέντε χρόνια στο Ναύπλιο ως σταθμός του αντίστοιχου … Περισσότερα…