Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια – ενισχυτική διδασκαλία Ειδικών Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων στην Γ’ Λυκείου

09-12-21 Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια – ενισχυτική διδασκαλία Ειδικών Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων στην Γ’ Λυκείου – διαδικτυακά τμήματα και φέτος στα … Περισσότερα…

Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ02 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ04.01 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ04.02 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ06 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ