Η ΕΡΤ πάει… σχολείο

Το Αρχείο της ΕΡΤ, ακολουθώντας τους διεθνείς κανόνες οπτικοακουστικής αρχειονομίας, παρέχει ασφαλή δεδομένα, η καλή χρήση των οποίων λειτουργεί ως … Περισσότερα…

Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ 2011/1181Β  που περιέχει την Υ.Α: Αριθμ. 81504/Δ2 (3) Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε … Περισσότερα…

Διευκρίνιση για τον τρόπο ανάθεσης των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο.

Διευκρίνιση για τον τρόπο ανάθεσης των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο. Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο … Περισσότερα…

Ωράριο διατιθέμενων-αποσπασμένων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια Εκπ/ση στην Α/θμια Εκπ/ση

Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται, εξ?ολοκλήρου  από  τη  δευτεροβάθμια  στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ως εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τις είκοσι μία (21) ώρες. Οι  εκπαιδευτικοί  όλων  των  ειδικοτήτων  που  προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές για τις … Περισσότερα…