16-06-23 Δημιουργία κωδικού ασφαλείας υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου(Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου(Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2023

   16-06-23 Δημιουργία κωδικού ασφαλείας υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου(Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και … Περισσότερα…

16-06-23 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικών _αποσπάσεις για το Σχολείο Ευρωπαικής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης 

16-06-23 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικών _αποσπάσεις γιατ ο Σχολείο Ευρωπαικής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης  Α) του αριθ. … Περισσότερα…