06-12-23 Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 Υπουργική … Περισσότερα…

Σεμινάριο για ΠΕ88

To σχετικό έγγραφο Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Βασιλική Στοφόρου κλάδου ΠΕ 88 (Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος) σε συνεργασία με τους Συμβούλους … Περισσότερα…