ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ΠΕ03]

[ΠΕ03 / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ] ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (kalantg@gmail.com)
Περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση