Μαθητές και Τμήματα ανά Σχολείο της Β/μιας Εκπ/σης Φθ/δας

Τα παρακάτω στοιχεία είναι για τους ενεργούς μαθητές του Σχολικού Έτους 2022-2023. ΔΔΕ ΦΘΔΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 22-23 (ΜΑΘ)(ταξινόμηση με βάση … Περισσότερα…