Οδηγίες και προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της πληροφορικής σε Γυμνάσια και Δημοτικά

Γυμνάσιο: Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικό: Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών Καλοδήμος Δ.