Βάσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011 κατ. 10% Γενικής Σειράς και Ειδικών Κατηγοριών

baseis-2011-10-gel-hm.pdf Στο παραπάνω πίνακα αναφέρονται οι Βάσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011 της κατηγορίας 10% για τις κατηγορίες. 1]της γενικής κατηγορίας 2]των … Περισσότερα…

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία ( Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία ( Αγωνίσματα) των … Περισσότερα…