Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»

Στο ΦΕΚ 97Α/2012 περιέχονται τα ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ:
47. Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών.
48. Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»
fek_2012_97a.pdf
οι αλλαγές του Π.Δ 48 έχουν σχέση με την εξέταση:
-της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ & Β΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ & Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
-της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ & Β΄ & Γ΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ & Β΄ & Γ΄ & Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
-της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ & Β΄ & Γ΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ & Β΄ & Γ΄ & Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
-της Ερευνητικής Εργασίας (Project)

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε