Οδηγίες για τη διδασκαλία της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

http://texnoschool.pbworks.com/
Στο Wiki αυτό, υπάρχουν οι οδηγίες για τις εργασίες που πραγματοποιούν οι μαθητές του Ζαννείου Πειραματικού Λυκείου Πειραιά, στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας της Α Λυκείου.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε