Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων
ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment