Προγραμματισμός εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2021-2022, την Παρασκευή
20 Μαΐου 2022, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 40398/ΓΔ4/08-04-2022 (B’ 1716) Υ.Α. θα ισχύσουν τα
ακόλουθα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών
Λυκείων της χώρας:

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση