Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα

Νέος Παιδαγωγός

πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα
Αθήνα, 10 & 11 Μαΐου 2014
Στόχοι του Συνεδρίου
– Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
– Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων
– Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς
– Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος

http://neospaidagogos.gr/index.html

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε