Υποβολή αίτησης για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024.

Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 25345/Θ2/6-3-2023 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, σας γνωρίζουμε ότι η αίτηση για εισαγωγή σε εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα/κηδεμόνα ή τρίτου εξουσιοδοτημένου ατόμου στην/στις σχολικές μονάδες επιλογής.
Για την υποβολή της αίτησης ακολουθείται η διαδρομή:
Αρχική / Εκπαίδευση / Εγγραφή σε σχολείο / Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία
( https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es )
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Παρασκευή 10.03.2023 και ώρα 14:00 έως και Δευτέρα
27.03.2023 και ώρα 14:00.
Παρακαλούνται οι παραλήπτες της εγκυκλίου όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και της Γ ́ τάξης Γυμνασίου, καθώς και των γονέων/κηδεμόνων με όποιο τρόπο κρίνουν δόκιμο για το περιεχόμενο της εγκυκλίου (κατηχητικές δραστηριότητες, κοινωνικά φροντιστήρια, νεανικές συνάξεις, γνωστοποίηση της εγκυκλίου εντός σχολικού ωραρίου για ενημέρωση μαθητών/μαθητριών και γονέων/κηδεμόνων, μέσω συλλόγου και ένωσης γονέων και κηδεμόνων) και αναρτήσουν το παρόν έγγραφο στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα της υπηρεσίας τους.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε