Εγκύκλιος Εκπαιδευτικών Αδειών για το σχολικό έτος 2013-2014

«Χορήγηση ? Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ ) για το σχολικό έτος 2013-2014 – Χορήγηση ? Ανανέωση αδειών χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών
πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο σε μορφή doc
πατήστεεδώ για να δείτε την εγκύκλιο σε μορφή pdf.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε