11-08-23 Προσωρινός αξιολογ. πίνακας εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, υποψηφίων για την κάλυψη θέσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙV 

4 bru

11-08-23 Προσωρινός  αξιολογικός  πίνακας  εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ08, Καλλιτεχνικών, υποψηφίων για την κάλυψη θέσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙV (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023)

Ο πίνακας ΕΔΩ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση