Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (EN.E.E.ΓΥ.Λ) Λαμίας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ

Υπεύθυνη Δήλωση_Υπόδειγμα

ΚΑΛΟΥΜΕ
τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ή μέλη του Ε.Ε.Π. που έχουν τα νόμιμα προσόντα (όπως αναφέρονται στις διατάξεις των παρ. 1, 6 (ειδικότερα της παρ. 6δβ) και 12 του άρθρου 31 και της παρ. 11 του άρθρου 41 του ν. 4823/2021) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023 έως και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε