ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου έως την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 είναι φέτος η προθεσμία να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί αίτηση ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ από την υπηρεσία.

 Η προθεσμία ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ είναι μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της αρχικής αίτησης. Άρα ύστατη προθεσμία ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ η Τρίτη 12 Μαρτίου 2024.

 Όσοι δηλώσουν παραίτηση και δεν την ανακαλέσουν εντός των παραπάνω προθεσμιών θα συνταξιοδοτηθούν την 31 Αυγούστου 2024.

  Και φέτος θα διευκολυνθεί κάθε πρόσφορος τρόπος εξ αποστάσεως . Έτσι υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης παραίτησης:

με e-mail στο  mail@dide.fth.sch.gr  μέσω της Εθνικής Ψηφιακής Πύλης gov.gr   

 https://dilosi.services.gov.gr/login?next=/create/q/confirm-personal-info?refname=YPDIL&template=YPDIL&

Ακολουθείτε τα βήματα για να δημιουργήσετε ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμείτε να παραιτηθείτε και απαραίτητα την αποστέλλετε μέχρι 12-2-2024  με e-mail στο  mail@dide.fth.sch.gr    

 Επίσης

Mε τους ίδιους τρόπους αλλά και μέσω της ΕΨΠ gov.gr μπορεί να συνταχθεί και η ΑΝΑΚΛΗΣΗ της αρχικής αίτησης παραίτησης και αποστέλλεται μέχρι 12-3-2024 με e-mail στο  mail@dide.fth.sch.gr    

Πληροφορίες:

2231352827 (για την πρωτοκόλληση της αίτησης)

2231352823 ή στην ηλ. δ/νση   vastefanis@sch.gr  (για πληροφορίες φακέλου σύνταξης  Στεφανής Βασίλειος)

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ & ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟΥ e-mail ΣΑΣ

ΕΠΕΙΔΗ ΠΛΕΟΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.

 

Επισυνάπτουμε την φετινή εγκύκλιο του Υπουργείου για τις παραιτήσεις καθώς και πρότυπα αίτησης ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ έως 12.2.2024 και ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ της έως και 12.3.2024  

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ εκπαιδευτικών από 1-2-2024 έως και 12-2-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ_ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε