ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ / ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πρόσκληση

Καλούνται οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων στις οποίες διαπιστώθηκαν υπεραριθμίες, όπως εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες, να υποβάλλουν δήλωση – αίτηση, εφόσον το επιθυμούν, να κριθούν ως ονομαστικά υπεράριθμοι. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπαιδευτικοί του 4ου Γ/σίου και 4ου ΓΕΛ Λαμίας οι οποίοι θα κριθούν υπεράριθμοι λόγω του χαρακτηρισμού των ανωτέρω σχολικών μονάδων ως Πειραματικά Σχολεία, οπότε δε θα υποβάλλουν αίτηση.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Τρίτη 02-04-2024 έως και Πέμπτη 04-04-2024 και ώρα 14:00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας pysdefth@sch.gr. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούνται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της γραμματείας του ΠΥΣΔΕ (2231352811) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Πίνακες Β :

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ B1B2B3 -010424

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ Β4Β5Β6-010424

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ Β7Β8Β9-010424

Δήλωση – Αίτηση   εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε