Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους & Μουσεία. Τι αλλάζει.

Ένταξη των εκπαιδευτικών επισκέψεων στις ζώνες επίσκεψης στoυς Ένταξη των εκπαιδευτικών επισκέψεων στις ζώνες επίσκεψης στoυς Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Αρχαιολογικά Μουσεία που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο. που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε