19-04-24 Η εγκύκλιος για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

19-04-24 Η 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται η έκδοση εγκυκλίου πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2024-2025 (ΑΔΑ: ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6)

Οι αιτήσεις απόσπασης υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο. από τις 22/4/2024 έως και την 01/05/2024

Η εγκύκλιος  απόσπασης ΕΔΩ 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση