Αξιολόγηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πίνακας με τα κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων εδώ
Οδηγός για την  αξιολόγηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων εδώ
Πηγή: Σπαθάρας Δημήτρης Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε