16-1-2023 ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

16-1-2023 ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΚΥΡΩΣΗΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ_Γ_ΚΑΙ_Δ.pdf

Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒ ΕΠΙΛ ΨΕ9Χ46ΜΤΛΗ-ΚΡΘ Ανασυγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ως εξής: 1. Καλογήρου Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου … Περισσότερα…