Επισκέψεις μαθητών/τριών Γ ́ Γυμνασίου και Α ́ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ./ Π.ΕΠΑ.Λ. σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΛ Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών/τριών της Γ ́ τάξης Γυμνασίου, καθώς … Περισσότερα…