ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

[ΠΕ88 / ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΑΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ] ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (stoforou@sch.gr)
Περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση