Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας της ΔΔΕ Φθιώτιδας

Στον συνημμένο πίνακα, που έχει εξαχθεί από το ΟΠΣΥΔ, εμπεριέχονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών της Δ/νσής μας σύμφωνα με το λειτουργικό κενό που δήλωσαν οι ίδιοι στο ΟΠΣΥΔ.

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης στις 14/01/2022 και 17/01/2022 και όχι στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης. Το σχολείο τοποθέτησης για όσους συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε περισσότερες από μία σχολική μονάδα, είναι το σχολείο με τις περισσότερες ώρες (κελί πίνακα: σχολείο ανάληψης με την ένδειξη ΝΑΙ).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 13012022

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε