Εργαστηριακές ασκήσεις σε μικροκλίμακα: Απλές τεχνικές με έμφαση στις αντιδράσεις σχηματισμού ιζήματος» / ΠΕ04.02

Σας διαβιβάζουμε το από 19-01-2022 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, σχετικά με στην πραγματοποίηση διαδικτυακής επιμορφωτικής συνάντησης τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18.00, με θέμα “Εργαστηριακές ασκήσεις σε
μικροκλίμακα: Απλές τεχνικές με έμφαση στις αντιδράσεις σχηματικού ιζήματος (Microscale: Practical Techniques and the Precipitation Reaction)” και παρακαλούμε για την άμεση σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών των
Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων – δημοσίων και ιδιωτικών- της δικαιοδοσίας σας οι οποίοι διδάσκουν ή επιθυμούν να διδάξουν το γνωστικό αντικείμενο της Χημείας στο Λύκειο.

IEP_Microscale Experiments in Chemistry_ 24-1-2022 (1)

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment