Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07)

Σας διαβιβάζουμε το από 12-12-2022 Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για την κλήρωση των 30 εν ενεργεία εκπαιδευτικών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε. Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07), που θα συμμετέχουν στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με το προαναφερθέν Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις
11-01-2023 και οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ενώ
όσοι δεν κληρώθηκαν θα έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ξανά ενδιαφέρον για συμμετοχή, σε
επόμενη επιμορφωτική περίοδο, που θα προσφερθεί εκ νέου εντός του τρέχοντος έτους, ύστερα από
σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του ΙΕΠ και του Goethe-Institut Athen. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση των σχολικών μονάδων της δικαιοδοσίας σας.

Δελτίο Τύπου ΙΕΠ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε