ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών    Εδώ

Πίνακες με τα τελικά οργανικά κενά

ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ B1B2B3

ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β4Β5Β6

ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β7Β8Β9

 Πρόσκληση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα της προτίμησής τους να υποβάλλουν αίτηση και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλες τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν  (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι).

Σημείωση: Κατατίθενται αιτήσεις μόνο από τους εκπαιδευτικούς των κλάδων στους οποίους υπάρχουν κενά (συνημμένοι πίνακες).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και Δευτέρα 19-06-2022 και ώρα 09:00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας pysdefth@sch.gr. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούνται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της γραμματείας του ΠΥΣΔΕ (2231352811) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Αίτηση εδώ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε