14-12-23 Προσλήψεις 10 εκπαιδευτικών Ββάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών)» με κωδικό ΟΠΣ 6002623 το

ipourgeio 400px

14-12-23 Προσλήψεις 10 εκπαιδευτικών Ββάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών)» με κωδικό ΟΠΣ 6002623 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 10 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών)» με κωδικό ΟΠΣ 6002623 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι θα παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης σε προθεσμία που θα καθοριστεί μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Ο πίνακας εδώ 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση