Παραλαβή Πιστοποιητικών   Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)  περιόδου   2023 Α

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Παραλαβή Πιστοποιητικών   Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)  περιόδου   2023 Α  ».

  Ανακοινώνεται ότι τα Πιστοποιητικά  των επιτυχόντων  στις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου   2023 Α (Μαΐου) παρελήφθησαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΔΕ Φθιώτιδας  Κύπρου 85 στον 5ο όροφο: 

  • Αυτοπροσώπως εφόσον είναι ενήλικοι- με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  • οι νόμιμοι κηδεμόνες εφόσον είναι ανήλικοι με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  • Από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής,  με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

 

ΑΠΟ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε